Rolul Modulelor Web

Module web reprezintă aplicații web. Aceste module web sunt create prin asamblarea servleturilor, fișierelor JavaServer Pages (JSP) și conținut static, cum ar fi paginile Hypertext Markup Language (HTML) într-o singură…

Ce Înseamnă Pluginuri

Originea termenului „plugin” este destul de simplă - este derivat din expresia engleză „plug in”, adică „conectare”... Aceasta definește doar esența principală a pluginurilor, acestea sunt module software independente care…